Postępowania

Aleksandra Wojciechowska

Status: Wniosek o zatwierdzenie układu
Sąd: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy

Sygn. akt: XII GRz 28/21

W dniu 6 września 2021 została zawarta umowa o sprawowanie nadzoru na przebiegiem układu nr 01/2021 pomiędzy Aleksandrą Wojciechowską, działającą pod firmą Aleksandra Wojciechowska, z siedzibą w Goleniowie (dalej: Dłużnik), a Colectus sp. z o.o. z siedziba Józefowie spełniającą wymogi dla nadzorcy określone w art. 24 PrRest. (dalej: Nadzorca Układu)

Dłużnik dokonał w dniu 12 października 2021 roku obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu wobec Dłużnika postępowania o zatwierdzenie układu, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z późn. zm.).

Dzień układowy został określony na 1 października 2021.

Układ został zawarty i w dniu 12 lutego 2022 wpłynął do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie wniosek o zatwierdzenie układu.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Cieślik Artur

Status: Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego
Sąd: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu IV Wydział Gospodarczy

Sygn. akt: SW1W/GRz-nu/7/2022

W dniu 6 czerwca 2022  została zawarta umowa o sprawowanie nadzoru na przebiegiem układu pomiędzy Arturem Cieślikiem działającą pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Cieślik Artur z siedzibą w Polnicy Zdrój (dalej: Dłużnik), a Colectus sp. z o.o. z siedziba Józefowie spełniającą wymogi dla nadzorcy określone w art. 24 PrRest. (dalej: Nadzorca Układu)

Na podstawie art. 226a ust. 1 PrRestr Nadzorca Układu dokonał w dniu 25 czerwca 2022 roku obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu dnia układowego. 

Dzień układowy został określony na 30 czerwca 2022.

"Maspol" Maria Sarzała

Status: Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy

Sygn. akt: WA1M/GRz-nu/58/2022

W dniu 8 czerwca 2022  została zawarta umowa o sprawowanie nadzoru na przebiegiem układu nr PZU/02/2022 pomiędzy Marią Sarzałą działającą pod firmą "Maspol" Maria Sarzała z siedzibą w Warszawie (dalej: Dłużnik), a Colectus sp. z o.o. z siedziba Józefowie spełniającą wymogi dla nadzorcy określone w art. 24 PrRest. (dalej: Nadzorca Układu)

Na podstawie art. 226a  ust. 1 PrRestr Nadzorca Układu dokonał w dniu 10 czerwca 2022 roku obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu dnia układowego. 

Dzień układowy został określony na 30 czerwca 2022.


Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies